Eufori Redaktör

Original: http://www.rapideuphoria.com/ed.htm

Inledning

Eufori hämta paketet ingår en praktisk -, text-läge redaktör, ed, som är skriven helt i Eufori. Många människor hitta ed bekvämt för redigering av Eufori program och andra filer, men det är inget krav att du använder det.

Om du inte vill st, du har många alternativ. David Cuny EE redaktör är en DOS-baserad editor för Eufori som också är skriven i Eufori. Det har en trevlig mus baserade användargränssnitt med drop down menyer etc. Den är tillgänglig från den RDS-webbplats. Det finns flera andra Eufori-orienterade skribenter som kör på DOS, Windows, Linux och FreeBSD. Kontrollera Redaktörer – avsnittet i vårt Arkiv. I själva verket, alla text editor kan användas för att redigera en Eufori program, inklusive DOS Redigera eller Windows Anteckningar.

Sammanfattning
usage 1:   ed filename
usage 2:   ed

Efter några fel, bara typ st och du kommer att vara placerad i editorn på den rad och kolumn där felet upptäcktes. Felmeddelandet kommer att vara på toppen av skärmen.

Eufori-relaterade filer visas i färg. Andra textfiler är i mono. Du vet att du har felstavat något när färgen ändrar inte som du förväntar dig. Nyckelord är blå. Namnen på de rutiner som finns inbyggda i den tolk visas i magenta. Strängar är grön, kommentarer är röda, de flesta andra texten är svart. Balanserad parentes (på samma rad) har samma färg. Du kan ändra dessa färger liksom flera andra parametrar ed., Se “user-ändringsbara parametrar” nära toppen av ed.ex.

Piltangenterna för att flytta markören åt vänster, höger, upp eller ned. De flesta andra tecken är omedelbart in i filen.

I Windows, kan du “koppla på” olika typer av filer med ed.bat. Du kommer då att lägga in st dubbel-klicka på på dessa typer av filer – till exempel på.e, .pro, .doc, etc. Största Eufori filer som slutar på .ex (.exw) på ett bättre sätt kan förknippas med ex.exe exw.exe).

st multi-fil/multi-fönster DOS editor. Esc c kommer att dela din skärm så att du kan visa och redigera upp till 10 filer samtidigt, med att klippa och klistra mellan dem. Du kan också använda flera redigera windows för att visa och redigera olika delar av en enda fil.

Särskilda Nycklar

Vissa PC-knapparna inte fungerar i Linux eller FreeBSD-text console, eller i Telnet, och vissa tangenter inte fungerar i ett xterm under X-windows. Alternativa nycklar har lämnats. I vissa fall på Linux/FreeBSD kan du behöva redigera ed.ex att kartlägga den önskade tangenten till önskad funktion.

Delete Radera det aktuella tecknet framför markören.
Backspace Flytta markören åt vänster och ta bort ett tecken.
control-Delete Radera den aktuella raden. (control-Delete är inte tillgängligt på alla datorer.)
control-Delete Radera den aktuella raden. (samma som control-Delete)
Insert sätt i det föregående rad Deletes  eller – control-Deletes innan den nuvarande karaktär eller nuvarande rad.
control-arrow-left Gå till början av föregående ord. På Linux/FreeBSD använda control-L.
control-arrow-right Gå till början av nästa ord. På Linux/FreeBSD använda control-R.
Home Flytta till början av den aktuella raden.
End Flytta till slutet av den aktuella raden.
control-Home Flytta markören till början av filen. Detta fungerar med ex.exe bara. På Windows/Linux/FreeBSD använda control-T (dvs bästa)
control-End Flytta till slutet av filen. Detta fungerar med ex.exe bara. På Windows/Linux/FreeBSD använda control-B, (dvs Botten)
Page Up Flytta upp en skärm. I en Linux/FreeBSD xterm använda control-U
Page Down Flytta nedåt en skärm. I en Linux/FreeBSD xterm använda control-P
F1 … F10 och Välj en ny aktuella fönstret. Windows är numrerade uppifrån och ned, med det övre fönstret på skärmen är F1.
F12 Detta är en speciell anpassningsbara kommando. Det är inrättat för att infoga en Eufori kommentar märket “–” i början av den aktuella raden. Du kan enkelt ändra det för att utföra en serie knapptryckningar som du vill, helt enkelt genom att omdefiniera konstant CUSTOM_KEYSTROKES nära toppen av ed.ex.

Fly-Kommandon

Trycka på och släppa Esc – tangenten, tryck sedan på en av följande knappar:

h Få hjälp med text i editorn, eller Eufori. Skärmen är delad så du kan se ditt program och hjälptext vid samma tid.
c “Klon” i det aktuella fönstret, dvs göra en ny redigeringssida, som är först tittar på samma fil på samma position som det aktuella fönstret. Storleken på alla fönster är justerat att göra plats för det nya fönstret. Du kanske vill använda Esc l för att få mer linjer på skärmen. Varje fönster som du skapar kan flyttas oberoende av varandra och alla har sin egen meny bar. De ändringar som du gör i en fil som initialt kommer att visas i det aktuella fönstret. När du trycker på F-nyckel för att välja ett nytt fönster, eventuella förändringar kommer att visa det också. Du kan använda Esc n för att läsa en ny fil till alla fönster.
f Quit (radera) aktuellt fönster och lämna editorn, om det inte finns några fler fönster. Du kommer att varnas om detta är det sista fönstret används för att redigera den modifierade filen. Alla återstående windows ges mer utrymme.
s Spara filen som redigeras i det aktuella fönstret, för att sedan avsluta det aktuella fönstret som Esc q ovan.
i Spara filen, men får inte avsluta fönstret.
e Spara filen och sedan köra den med ex, exw exu. När programmet är klart utförandet som du kommer att höra ett pip. Hit Enter för att återgå till editorn. Denna funktion kanske inte fungerar om du har mycket låg på utökat minne. Du kan inte lämna någon kommandoradsargument till programmet.
d Kör ett operativsystem kommando. Efter pipet, trycka på Enter för att återgå till editorn. Du kan också använda det här kommandot för att ändra en annan fil och sedan tillbaka, men Esc c är förmodligen mer praktiskt.
n Börja redigera en ny fil i den aktuella fönstret. Bort rader/tecken och söksträngar är tillgängliga för användning i den nya filen. Du måste ange sökvägen till den nya filen. Alternativt, du kan dra en fil från en dator med Windows file manager-fönstret i MS-DOS-fönster för st. Detta kommer att ange den fullständiga sökvägen för dig.
f Hitta nästa förekomst av en sträng i det aktuella fönstret. När du skriver in en ny sträng det finns en möjlighet att “matcha fall” eller inte. Tryck på y om du behöver stora eller små bokstäver för att matcha. Hålla hitting Enter för att hitta efterföljande händelser. Några andra viktiga stannar sökningen. Om du vill söka från början, tryck på control-Inrikes innan Esc-f. Standard sträng du vill söka efter, om du inte skriver något, visas i dubbla citationstecken.
r Globalt ersätta en sträng av en annan. Fungerar som Esc-f kommandot. Hålla hitting Enter för att fortsätta byta ut. Var försiktig — det finns inget sätt att hoppa över en möjlig ersättning.
l Ändra antalet linjer visas på skärmen. Endast vissa värden är tillåtna, beroende på ditt grafikkort. Många kort kommer att tillåta 25, 28, 43 och 50 linjer.I en Linux/FreeBSD-text console du är fast med antalet rader som finns (vanligtvis 25). I en Linux/FreeBSD xterm-fönster, st kommer att använda antalet linjer tillgängliga när ed är igång. Ändra storlek på fönstret kommer att ha någon effekt efter ed är igång.
m Visa de ändringar som du har gjort hittills. Den nuvarande redigera buffert sparas som editbuff.tmp, och är jämfört med den fil på hårddisken med hjälp av DOS fc kommandot, eller Linux/FreeBSD diff kommandot. Esc m är mycket användbart när du vill avsluta editorn, men du kan inte komma ihåg vilka ändringar du har gjort, eller om det är ok för att spara dem. Det är också användbart när du gör en redigering misstag och du vill se hur den ursprungliga texten såg ut.
ddd Flytta till rad nummer ddd. exempel på Esc 1023 In skulle flytta till linje 1023 i filen.
HP Esc Transport-Tillbaka, dvs. Esc Enter, kommer att berätta namnet på den aktuella filen, samt linje-och teckenposition du är på, och om filen har ändrats sedan den senaste gången du sparade. Om du trycker på Esc och sedan ändra ditt sinne, är det ofarligt att bara trycka på Enter så att du kan gå tillbaka till redigering.

Erinrar om Tidigare Strängar

Esc n, Esc-d, Esc r och Esc-f – kommandon du uppmanas att ange en sträng. Du kan hämta och redigera dessa strängar precis som du skulle i DOS eller Linux/FreeBSD kommandoraden. Skriv upp-pil eller ned-pil för att bläddra igenom strängar som du tidigare angett för ett visst kommando, använd sedan vänster-pil höger-pil och delete-tangenten för att redigera strängar. Tryck på Enter för att lämna strängen.

Klippa ut och Klistra in

När du är control-Delete (eller control-D) en serie av på varandra följande rader, eller Delete  en serie av på varandra följande tecken, du kan skapa en “döda-buffert” som innehåller vad du just tog. Denna döda-bufferten kan återinföras genom att flytta markören och sedan trycka på Insert.

En ny döda-buffert är igång, och den gamla buffert är förlorat, varje gång du flyttar dig bort och börja ta bort någon annanstans. Till exempel, skär en serie av linjerna med control-Delete . Flytta sedan markören där du vill klistra in raderna och tryck på Insert. Om du vill kopiera raderna, utan att förstöra den ursprungliga texten, första control-Delete dem, sedan trycker du omedelbart på Insert åter sätta dem. Då flyttar någon annanstans och tryck på Insert för att infoga dem igen, så många gånger du vill. Du kan också Delete   en rad enskilda tecken, flytta markören, och sedan klistra in den borttagna tecken någon annanstans. Trycker du omedelbart på Insert efter att ta bort om du vill kopiera utan att ta bort den ursprungliga tecken.

När du har en kill-bufferten, kan du skriva Esc n för att läsa i en ny fil, eller du kan trycka på en F-key för att välja en ny redigeringsfönstret. Du kan sedan infoga din döda-buffert.

Användning av Flikar

Standarden tab bredd är 8 utrymmen. Redaktören tar tab=8 för de flesta filer. Men, det är mer bekvämt när du redigerar ett program för en flik för att motsvara den mängd utrymme som du vill strecksatsen. Därför kommer du att finna att flikarna är satt till 4 när du redigerar Eufori filer (eller .c, eller .h eller .bas-filer). Redaktör konverterar från tab=8 flik=4 när du läser din program – filen och konverterar tillbaka till tab=8 när du sparar filen. Därmed är din fil är förenligt med tab=8 världen, t ex MS-DOS SKRIVA ut, REDIGERA, etc. Om du vill välja ett annat antal utrymmen för att strecksatsen, ändra raden överst på ed.ex som säger att “konstant PROG_INDENT = 4”.

Långa köer

Linjer som sträcker sig utanför den högra kanten av skärmen är markerade med en invers video – tecknet i den 80: e kolumnen. Detta varnar dig om att det är mer sms: a “där ute” som du inte kan se. Du kan flytta markören utanför den 80: e kolumnen. Skärmen bläddrar du åt vänster eller höger så att markörens position är alltid synlig.

Maximal Storlek

Precis som alla Eufori program, st kan komma åt hela minnet på din dator. Det kan redigera stora filer, och om inte disken byta uppstår, de flesta operationer kommer att vara mycket snabb.

Icke-text-Filer

st är utformade för att redigera ren text-filer, även om du kan använda den för att visa övriga filer. Som st läser en fil, men den ersätter vissa icke-utskrivbara tecken (mindre än ASCII-14) med ASCII-254 – lilla torget. Om du försöker spara en icke-textfil kommer du att få en varning om detta. (MS-DOS Redigera tyst korrupt är en icke-text-fil – spara inte!). Sedan st öppnar alla filer som “text” – filer, encontrol-z – – tecken (26) inbäddad i en fil visas till ed för att vara slutet av filen.

Långa Filnamn

Även om st är en DOS editor kan du redigera befintlig – filer som har ett namn på sökvägar med långa namn i dem, och den fullständiga namn kommer att bevaras. Men i den här utgåvan st kommer inte att skapa>ny – filer med långa namn. Namnet kommer att förkortas till standard DOS 8.3 längd. (men se Plattform nedan)

Terminator Linje

End-of-line terminator på Linux/FreeBSD är helt enkelt \n. På DOS och Windows, text-filer som har linjer som slutar med \r\n. Om du kopierar en DOS-eller Windows-fil till Linux/FreeBSD och försöker att ändra på det, st kommer att ge dig ett val av antingen hålla den \r\n terminators, eller spara filen med \n terminators.

Källkoden

Den kompletta källkoden till denna editor är bin\ed.ex och bin\syncolor.e. Du är välkommen att göra förbättringar. Det finns ett avsnitt på toppen av ed.ex som innehåller “user-modifierbara” konfigurering parametrar som du kan ändra. Färgerna och markören storlek kan behöva justeras för vissa miljöer.

Platform

eufori\bin\ed.bat kan den konfigureras till att köras ed.ex med hjälp av exwc.exe ex.exe. Du är bättre att köra ed med ex.exe på Windows 95/98/ME. Du kommer att få mycket snabbare på skärmen uppdateringar än med exwc.exe. I Windows XP ska du vara lite bättre med hjälp av exwc.exe. Du kommer att få något snabbare på skärmen uppdateringar, och du kommer att kunna skapa filer med långa namn, inte bara att öppna befintliga. Men några speciella tangenter fungerar inte med exwc.exe, exempelvis, du kommer att behöva använda kontroll-t och kontroll-b i stället för kontroll-Hem och kontroll Slut. På Linux och FreeBSD det är inga problem med långa filnamn, och tangentbordet svar är alltid snabb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *